Thứ tư, 23/05/2018 - 2 giờ24 - CH
Công tác biên phòng Kiểm soát XNC 11 thủ tục trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh

11 thủ tục trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh

InEmail

 

Thủ tục Biên phòng đối với người phương tiện nhập cảnh, xuất cảnh tại cửa khẩu cảng biển

 Nơi tiếp nhận hồ sơ:

 Tên đơn vị:

 tại trụ sở cảng vụ hàng hải, trụ sở biên phòng cửa khẩu cảng

 Địa chỉ:

 

 Thời gian tiếp nhận:

 Từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng: từ 7h30 đến 11h00, chiều: từ 14h đến 16h30)

 Trình tự thực hiện:

Trước khi xuất, nhập cảnh, tổ chức, cá nhân trực tiếp đến trụ sở cảng vụ hàng hải hoặc gửi qua mạng khai báo điện tử cho Biên phòng cửa khẩu cảng để làm thủ tục.

Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra, đăng ký, kiểm chứng hoặc xác nhận khai báo điện tử.

 Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân trực tiếp đến làm thủ tục tại trụ sở cảng vụ hàng hải, trụ sở biên phòng cửa khẩu cảng

 Thành phần hồ sơ:

 1. - Bản khai chung; (Bản chính)

 

 2. - Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng); (Bản chính)

 

 3. - Danh sách thuyền viên; (Bản chính)

 

 4. - Danh sách hành khách (nếu có); (Bản chính)

 

 5. - Bản khai hàng hoá nguy hiểm (nếu có); (Bản chính)

 

 6. - Bản khai có người trốn trên tàu (nếu có); (Bản chính)

 

 7. - Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền (Bản chính)

 

 Số lượng bộ hồ sơ:

 01 bộ

 Thời hạn giải quyết:

 01 ngày ()

 Phí, lệ phí:

 Không

 Yêu cầu điều kiện:

Không

 Căn cứ pháp lý:

Luật Biên giới quốc gia năm 2003;

Luật Hàng hải Việt  Nam năm 2005;

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997;

Nghị định số: 71/2006/NĐ-CP ngày  25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Nghị định số: 50/2008/NĐ-CP ngày  21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển;

Quyết định số: 167/2004/QĐ-BQP ngày  13/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thủ tục kiểm tra, giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng;

Hướng dẫn số: 217/HD-BTL ngày 22-4-2005 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục Biên phòng đối với người, phương tiện nhập cảnh, xuất cảnh tại cửa khẩu đất liền

 Nơi tiếp nhận hồ sơ:

 Tên đơn vị:

 tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu

 Địa chỉ:

 

 Thời gian tiếp nhận:

 Từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng: từ 7h30 đến 11h00, chiều: từ 14h đến 16h30)

 Trình tự thực hiện:

Trước khi xuất, nhập cảnh, tổ chức, cá nhân Việt  Nam và nước ngoài phải xuất trình đầy đủ giấy tờ cho Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu.

Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng, cấp thị thực và chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài tại cửa khẩu.

 Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu

 Thành phần hồ sơ:

 1. - Hộ chiếu, giấy thông hành, giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận do uỷ ban nhân dân hoặc công an xã, phường, thị trấn cấp. (Bản chính)

 

 2. - Tờ khai xuất cảnh, nhập cảnh (đối với người xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu). (Bản chính)

 

 3. - Giấy tờ đối với phương tiện, người điều khiển phương tiện: (Bản chính)

 

 4. + Giấy phép điều khiển phương tiện; (Bản chính)

 

 5. + Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu phương tiện; (Bản chính)

 

 6. + Giấy đăng ký phương tiện; (Bản chính)

 

 7. + Giấy phép liên vận; (Bản chính)

 

 8. + Giấy phép vận chuyển hành khách, hàng hoá (nếu có); (Bản chính)

 

 9. + Giấy chứng nhận an toàn phương tiện và bảo vệ môi trường; (Bản chính)

 

 10. + Giấy chứng nhận bảo hiểm phương tiện (nếu có); (Bản chính)

 

 11. + Giấy chứng nhận kiểm dịch. (Bản chính)

 

 Số lượng bộ hồ sơ:

 01 bộ

 Thời hạn giải quyết:

 Ngay sau khi có đầy đủ giấy tờ theo quy định

 Phí, lệ phí:

 Không

 Yêu cầu điều kiện:

Không    

 Căn cứ pháp lý:

Luật Biên giới quốc gia năm 2003;

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997;

Nghị định số: 32/2005/NĐ-CP ngày  14/3/2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

Quyết định số: 29/2006/QĐ-BTC ngày  08/5/2006 của Bộ Tài chính Ban hành quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/ xuất cảnh;

Thông tư số: 181/2005/TT-BQP ngày  17/11/2005 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

   Hướng dẫn số: 448/BTLBP-BTM  ngày 05/6/2006 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.   

 

 

 

 

Thủ tục Cấp thẻ đi bờ của thuyền viên người nước ngoài

 Nơi tiếp nhận hồ sơ:

 Tên đơn vị:

 tại Cảng vụ hoặc Biên phòng cửa khẩu cảng

 Địa chỉ:

 

 Thời gian tiếp nhận:

 Từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng: từ 7h30 đến 11h00, chiều: từ 14h đến 16h30)

 Trình tự thực hiện:

Trước khi đi bờ, Đại lý hàng hải hoặc Thuyền trưởng gửi Đơn xin phép đi bờ cho thuyền viên tại cảng vụ hoặc Biên phòng cửa khẩu cảng.

Biên phòng cửa khẩu cảng đăng ký, cấp thẻ đi bờ.

 Cách thức thực hiện:

Trực tiếp làm thủ tục tại Cảng vụ hoặc Biên phòng cửa khẩu cảng

 Thành phần hồ sơ:

 1. - Đơn xin phép đi bờ; (Bản chính)

 

 2. - Hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng để nhận thẻ đi bờ). (Bản chính)

 

 Số lượng bộ hồ sơ:

 01 bộ

 Thời hạn giải quyết:

 Không quá 60 phút, sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ ngày ()

 Phí, lệ phí:

 Lệ phí đi bờ: 01 USD; Quyết định số: 05/QĐ-BNV ngày  01-7-1989của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về việc đi bờ của thuyền viên tại các cửa khẩu cảng biển Việt  Nam

 Yêu cầu điều kiện:

Không

 Căn cứ pháp lý:

Luật Biên giới quốc gia năm 2003;

Luật Hàng hải Việt  Namnăm  2005;

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997;

Nghị định số: 50/2008/NĐ-CP ngày  21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển;

Quyết định số: 167/2004/QĐ-BQP ngày  13-12-2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thủ tục kiểm tra giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng;

   Hướng dẫn số: 217/HD-BTL ngày 22-4-2005 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục Cấp giấy phép cho người nước ngoài xuống tàu nước ngoài trong thời gian neo đậu tại cảng biển

 Nơi tiếp nhận hồ sơ:

 Tên đơn vị:

 tại trụ sở Biên phòng cửa khẩu cảng

 Địa chỉ:

 

 Thời gian tiếp nhận:

 Từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng: từ 7h30 đến 11h00, chiều: từ 14h đến 16h30)

 Trình tự thực hiện:

Trước khi đi xuống tàu làm việc, cá nhân nước ngoài trực tiếp đến Biên phòng cửa khẩu cảng làm thủ tục.

  Biên phòng cửa khẩu cảng  kiểm tra, đăng ký, cấp giấy phép xuống tàu.

 Cách thức thực hiện:

Cá nhân trực tiếp đến làm thủ tục tại trụ sở Biên phòng cửa khẩu cảng

 Thành phần hồ sơ:

 1. - Giấy giới thiệu hoặc công văn đề nghị của cơ quan chủ quản; (Bản chính)

 

 2. - Hộ chiếu hoặc giấy tờ có gía trị thay hộ chiếu. (Bản chính)

 

 Số lượng bộ hồ sơ:

 01 bộ

 Thời hạn giải quyết:

 Sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ ngày ()

 Phí, lệ phí:

 Không

 Yêu cầu điều kiện:

Không

 Căn cứ pháp lý:

Luật Biên giới quốc gia năm 2003;

Luật Hàng hải Việt  Namnăm  2005;

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997;

Nghị định số: 50/2008/NĐ-CP ngày  21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển;

Quyết định số: 167/2004/QĐ-BQP ngày  13-12-2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thủ tục kiểm tra giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng;

   Hướng dẫn số:217/HD-BTL ngày 22-4-2005 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục Quản lý phương tiện Việt Nam, nước ngoài chuyển cảng

 Nơi tiếp nhận hồ sơ:

 Tên đơn vị:

 tại Cảng vụ hoặc trụ sở Biên phòng cửa khẩu cảng (đối với Biên phòng cửa khẩu cảng đã thực hiện khai báo thủ tục qua mạng)

 Địa chỉ:

 

 Thời gian tiếp nhận:

 Từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng: từ 7h30 đến 11h00, chiều: từ 14h đến 16h30)

 Trình tự thực hiện:

Trước khi cho tàu thuyền chuyển cảng, Thuyền trưởng thông báo cho Biên phòng cửa khẩu cảng qua mạng hoặc trực tiếp tại Cảng vụ hàng hải.

Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra, đăng ký và làm hồ sơ chuyển cảng

 Cách thức thực hiện:

Thuyền trưởng trực tiếp đến làm thủ tục tại Cảng vụ hoặc trụ sở Biên phòng cửa khẩu cảng (đối với Biên phòng cửa khẩu cảng đã thực hiện khai báo thủ tục qua mạng)

 Thành phần hồ sơ:

 1. - Bản khai chung; (Bản chính)

 

 2. - Danh sách thuyền viên; (Bản chính)

 

 3. - Danh sách hành khách (nếu có); (Bản chính)

 

 4. - Bản khai hàng hoá nguy hiểm (nếu có); (Bản chính)

 

 5. - Báo cáo tàu chuyển cảng của Biên phòng cửa khẩu cảng đi gửi Biên phòng cửa khẩu cảng đến. (Bản chính)

 

 Số lượng bộ hồ sơ:

 01 bộ

 Thời hạn giải quyết:

 Sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ ngày ()

 Phí, lệ phí:

 Không

 Yêu cầu điều kiện:

Không

 Căn cứ pháp lý:

Luật Biên giới quốc gia năm 2003;

Luật Hàng hải Việt  Nam năm 2005;

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997;

Nghị định số: 71/2006/NĐ-CP ngày  25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Nghị định số: 50/2008/NĐ-CP ngày  21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển;

Quyết định số: 167/2004/QĐ-BQP ngày  13/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thủ tục kiểm tra, giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng;

   Hướng dẫn số: 217/HD-BTL ngày 22-4-2005 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục Cấp giấy phép cho người Việt Nam đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển

 Nơi tiếp nhận hồ sơ:

 Tên đơn vị:

 tại trụ sở Biên phòng cửa khẩu cảng biển

 Địa chỉ:

 

 Thời gian tiếp nhận:

 Từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng: từ 7h30 đến 11h00, chiều: từ 14h đến 16h30)

 Trình tự thực hiện:

 

 Cách thức thực hiện:

 

 Thành phần hồ sơ:

 1. - Giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản; (Bản chính)

 

 2. - Thẻ hành nghề hoặc Giấy phép hoạt động tương ứng của cơ quan có thẩm quyền; (Bản chính)

 

 3. - Giấy chứng minh nhân dân (đi cá nhân). (Bản chính)

 

 Số lượng bộ hồ sơ:

 01 bộ

 Thời hạn giải quyết:

 Sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ ngày ()

 Phí, lệ phí:

 Không

 Yêu cầu điều kiện:

Không

 Căn cứ pháp lý:

Luật Biên giới quốc gia năm 2003;

Luật Hàng hải Việt  Namnăm  2005;

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997;

Nghị định số: 50/2008/NĐ-CP ngày  21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển;

Quyết định số: 167/2004/QĐ-BQP ngày  13-12-2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thủ tục kiểm tra giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng;

Hướng dẫn số: 217/HD-BTL ngày22-4-2005 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục Cấp giấy phép cho người nước ngoài đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển

 Nơi tiếp nhận hồ sơ:

 Tên đơn vị:

 tại trụ sở Biên phòng cửa khẩu cảng biển

 Địa chỉ:

 

 Thời gian tiếp nhận:

 Từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng: từ 7h30 đến 11h00, chiều: từ 14h đến 16h30)

 Trình tự thực hiện:

Trước khi đến làm việc, hoạt động, cá nhân nước ngoài trực tiếp đến Biên phòng cửa khẩu cảng làm thủ tục.

Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra, đăng ký, cấp giấy phép vào làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển.

 Cách thức thực hiện:

Trực tiếp đến làm thủ tục tại trụ sở Biên phòng cửa khẩu cảng biển

 Thành phần hồ sơ:

 1. - Giấy giới thiệu hoặc công văn đề nghị của cơ quan chủ quản; (Bản chính)

 

 2. - Hộ chiếu hoặc giấy tờ có gía trị thay hộ chiếu. (Bản chính)

 

 Số lượng bộ hồ sơ:

 01 bộ

 Thời hạn giải quyết:

 Sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ ngày ()

 Phí, lệ phí:

 Không

 Yêu cầu điều kiện:

Không

 Căn cứ pháp lý:

Luật Biên giới quốc gia năm 2003;

Luật Hàng hải Việt  Namnăm  2005;

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997;

Nghị định số: 50/2008/NĐ-CP ngày  21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển;

Quyết định số: 167/2004/QĐ-BQP ngày  13-12-2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thủ tục kiểm tra giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng;

    Hướng dẫn số: 217/HD-BTL ngày 22-4-2005 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục Cấp giấy phép cho phương tiện Việt  Namcặp mạn tàu nước ngoài

 Nơi tiếp nhận hồ sơ:

 Tên đơn vị:

 tại trụ sở Biên phòng cửa khẩu cảng biển

 Địa chỉ:

 

 Thời gian tiếp nhận:

 Từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng: từ 7h30 đến 11h00, chiều: từ 14h đến 16h30)

 Trình tự thực hiện:

Cá nhân trực tiếp đến Biên phòng cửa khẩu cảng làm thủ tục.

Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra, đăng ký, cấp giấy phép cho phương tiện.

 Cách thức thực hiện:

Trực tiếp đến làm thủ tục tại trụ sở Biên phòng cửa khẩu cảng biển

 Thành phần hồ sơ:

 1. - Giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan chủ quản; (Bản chính)

 

 2. - Giấy phép cặp mạn của Cảng vụ hàng hải; (Bản chính)

 

 3. - Lệnh vận chuyển hoặc Phiếu giao nhận hàng hoá của cơ quan chủ hàng (Bản chính)

 

 Số lượng bộ hồ sơ:

 01 bộ

 Thời hạn giải quyết:

 Sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ ngày ()

 Phí, lệ phí:

 Không

 Yêu cầu điều kiện:

Không

 Căn cứ pháp lý:

Luật Biên giới quốc gia năm 2003;

Luật Hàng hải Việt  Namnăm  2005;

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997;

Nghị định số: 50/2008/NĐ-CP ngày  21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển;

Quyết định số: 167/2004/QĐ-BQP ngày  13-12-2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thủ tục kiểm tra giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng;

  Hướng dẫn số: 217/HD-BTL ngày  22-4-2005 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục Cấp giấy phép tham quan du lịch cho người nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển

 Nơi tiếp nhận hồ sơ:

 Tên đơn vị:

 tại Biên phòng cửa khẩu cảng

 Địa chỉ:

 

 Thời gian tiếp nhận:

 Từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng: từ 7h30 đến 11h00, chiều: từ 14h đến 16h30)

 Trình tự thực hiện:

Đại lý hàng hải; Công ty du lịch lữ hành hoặc cá nhân trực tiếp đến Biên phòng cửa khẩu cảng làm thủ tục.

Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra, đăng ký và cấp giấy phép tham quan du lịch.

 Cách thức thực hiện:

Trực tiếp làm thủ tục tại Biên phòng cửa khẩu cảng

 Thành phần hồ sơ:

 1. - Đơn xin cấp giấy phép tham quan du lịch (kèm ảnh 4x6); (Bản chính)

 

 2. - Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu. (Bản chính)

 

 Số lượng bộ hồ sơ:

 01 bộ

 Thời hạn giải quyết:

 Không quá 60 phút, sau khi Biên phòng cửa khẩu tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ ngày ()

 Phí, lệ phí:

 Lệ phí Giấy phép tham quan du lịch: 05 USD/người; Thông tư số: 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003của Bộ Tài chính về việc thu nộp lệ phí cấp thị thực nhập cảnh tại Việt Nam.

 Yêu cầu điều kiện:

Không

 Căn cứ pháp lý:

Luật Biên giới quốc gia năm 2003;

Luật Hàng hải Việt  Namnăm  2005;

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997;

Pháp lệnh Xuất nhập cảnh, cư trú đi lại của người nước ngoài năm 2000;

Nghị định số: 50/2008/NĐ-CP ngày  21/4/2008 của Chính phủ  về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển;

Thông tư số: 37/2003/TT-BTC ngày  24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thu nộp lệ phí thị thực nhập cảnh tại Việt  Nam;

Quyết định số: 167/2004/QĐ-BQP ngày  13-12-2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thủ tục kiểm tra giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng;

Hướng dẫn số: 217/HD-BTL ngày22-4-2005 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục Cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới đất liền và cửa khẩu cảng biển (gọi chung là cửa khẩu)

 Nơi tiếp nhận hồ sơ:

 Tên đơn vị:

 tại Biên phòng cửa khẩu

 Địa chỉ:

 

 Thời gian tiếp nhận:

 Từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng: từ 7h30 đến 11h00, chiều: từ 14h đến 16h30)

 Trình tự thực hiện:

Đại lý hàng hải; Công ty du lịch lữ hành hoặc cá nhân trực tiếp đến Biên phòng cửa khẩu làm thủ tục.

   Biên phòng cửa khẩu kiểm tra, đăng ký và cấp thị thực.

 Cách thức thực hiện:

Trực tiếp làm thủ tục tại Biên phòng cửa khẩu.

 Thành phần hồ sơ:

 1. - Đơn xin cấp thị thực (kèm ảnh 4x6); (Bản chính)

 

 2. - Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu để dán thị thực); (Bản chính)

 

 3. - Duyệt nhân sự của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. (Bản chính)

 

 Số lượng bộ hồ sơ:

 01 bộ

 Thời hạn giải quyết:

 Không quá 60 phút đối với cửa khẩu cảng biển, không quá 10 phút đối với cửa khẩu biên giới đất liền, sau khi Biên phòng cửa khẩu tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ ngày ()

 Phí, lệ phí:

 Lệ phí thị thực: 25 USD (một lần), 50 USD (nhiều lần, dưới 6 tháng); Thông tư số: 37/2003/TT-BTC ngày  24-4-2003 của Bộ Tài chính về việc thu nộp lệ phí cấp thị thực nhập cảnh tại Việt  Nam

 Yêu cầu điều kiện:

Không

 Căn cứ pháp lý:

Luật Biên giới quốc gia năm 2003;

Luật Hàng hải Việt  Namnăm  2005;

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997;

Pháp lệnh Xuất nhập cảnh, cư trú đi lại của người nước ngoài năm 2000;

Nghị định số: 32/2005/NĐ-CP ngày  14-3-2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

Nghị định số: 50/2008/NĐ-CP ngày  21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển;

Thông tư số: 181/2005/TT-BQP ngày  17/11/2005 của Bộ trưởng BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP;

Thông tư số: 37/2003/TT-BTC ngày  24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thu nộp lệ phí thị thực nhập cảnh tại Việt  Nam;

Quyết định số: 167/2004/QĐ-BQP ngày  13-12-2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thủ tục kiểm tra giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng;

   Hướng dẫn số: 217/HD-BTL ngày 22-4-2005 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

Bình luận

Security code
Hình khác

Bảng quảng cáo

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời nắng nóng nhiệt độ 31-35 độ
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660